Defterdar
Telefon: (0376) 212 95 05
Faks: (0376) 212 05 08
Adres: Atatürk Bulvarı No:5/2 18100 ÇANKIRI


Defterdar Yardımcısı
Telefon: (0376) 212 95 09
Adres: Atatürk Bulvarı No:5/2 18100 ÇANKIRI


Personel Müdürlüğü
Telefon: (0376) 212 95 10
Faks: (0376) 212 95 11
Adres: Atatürk Bulvarı No:5/2 18100 ÇANKIRI


Milli Emlak Müdürlüğü
Telefon: (0376) 212 95 27
Faks: (0376) 212 95 28
Adres: Atatürk Bulvarı No:5/2 18100 ÇANKIRI


Muhasebe Müdürlüğü
Telefon: (0376) 212 95 23
Faks: (0376) 212 95 24
Adres: Atatürk Bulvarı No:5/2 18100 ÇANKIRI


Muhakemat Müdürlüğü
Telefon: (0376) 212 95 12
Faks: (0376) 212 95 13
Adres: Atatürk Bulvarı No:5/2 18100 ÇANKIRI


Gelir Müdürlüğü
Telefon: (0376) 212 95 14
Faks: (0376) 212 95 15
Adres: Atatürk Bulvarı No:5/2 18100 ÇANKIRI


Vergi Dairesi Müdürlüğü
Telefon: (0376) 212 95 17
Faks: (0376) 212 95 18
Adres: Atatürk Bulvarı No:5/2 18100 ÇANKIRI