Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi(BKMYBS) Eğitimi

Defterdarlığımızca Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi(BKMYBS) ile ilgili eğitimler düzenlenmiştir.

Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi 2018 yılı başından itibaren Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm idarelerin kullanımına açılacaktır.Uygulamaya geçiş öncesinde İlimiz ve tüm ilçelerimizde Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi(BKMYBS) ile ilgili tüm Harcama birimleri ve Muhasebe personeline eğitimler verilmiştir.

Eğitimler İlimizde Defterdarımız Ahmet Seçim GÜLDOĞAN‘ın 26 Aralık Salı günü Defterdarlığımız eğitim salonunda açılış konuşmasıyla birlikte başlatılmış,26-27 Aralık 2017 tarihlerinde Muhasebe Müdürümüz İlker KARAKURT, Defterdarlık Uzmanlarımız İsmail GÜLBURUN, Rıza KONUR ve Şenol TUNÇ tarafından çeşitli eğitim salonlarında yoğun katılımla birlikte tamamlanmıştır.